Psychotherapie

Bloesemtherapie kan gebruikt worden als een vorm van psychotherapie omdat bloesems gevoeligheden aanraken / triggeren die voor de desbetreffende persoon van belang zijn in de levensloop. Processen kunnen met behulp van bloesemtherapie worden uitgewerkt zonder intensieve gesprekken. Zaken komen naar boven, worden verwerkt en opgelost. Dit is een natuurlijk proces waarbij de persoon niet hard aan zichzelf hoeft te werken. Het is meer toelaten wat naar bovenkomt. Als iets is verwerkt kan er iets anders naar de oppervlakte komen. De bloesems worden telkens aangepast aan de nieuwe situatie. Bloesems werken op deze manier bij iedere persoon weer anders.