Psychosomatiek

Psychosomatische klachten hebben vaak verband met emotionele gemoedstoestanden die niet in evenwicht zijn. Vaak zijn dit onbewuste processen waar men geen weet van heeft. Doordat het niet aan de oppervlakte komt via ons bewustzijn, gaat het aan de oppervlakte komen via lichamelijke klachten. Als deze signalen niet worden opgemerkt en er geen verband wordt gelegd met het emotionele aspect, dan kan de situatie voortduren en vaak verergert de lichamelijke klacht of er komen andere fysieke klachten bij of voor in de plaats.

Bloesems helpen om de emotionele onevenwichtigheid naar het bewustzijn te brengen. Dan kan het opgemerkt worden en kunnen er eventuele verbanden worden gelegd. Men is dan beter in staat om keuzes te maken en veranderingen door te voeren. Het kan gebeuren dat door het innemen van de bloesems ook de fysieke klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen. Ook in dit aspect worden vaak de aanvullende behandelingen samen met de bloesems gebruikt.

Kanttekening: niet elke fysieke klacht kan met bloesemtherapie worden opgelost. Is de ziekte al te ver genesteld in het fysieke lichaam, dan kunnen bloesems dat niet meer verhelpen. Daarom is het belangrijk om bij fysieke klachten altijd uw huisarts te raadplegen! Bloesemtherapie kan een hele mooie aanvulling zijn op de reguliere behandeling en helpt zo mee aan heling en genezing van fysieke klachten.