Waarom bloesemtherapie

eigendom van Gea Pool

Bloesemtherapie onderscheidt zich van andere alternatieve therapieën doordat de werking van de bloesems aan de ene kant zacht en mild zijn en tegelijkertijd zeer diep door kunnen werken. Met zachtheid en mildheid wordt bedoeld dat emotionele onevenwichtigheden geruisloos oplossen. Soms merkt de omgeving eerder aan u dat u bent veranderd dan u zelf.

Dit wil niet zeggen dat er soms geen heftige reacties kunnen zijn omdat bepaalde emotionele gesteldheden aan de oppervlakte kunnen komen die niet gewenst zijn. De mildheid zit daarin dat u dan meteen kunt stoppen met het innemen van de bloesemtinctuur en na drie dagen de emoties , getriggerd door  de bloesems, zijn verdwenen.

In de volgende tabbladen kunt u een toelichting vinden op specifieke aandachtsgebieden.