Consult Mensen met een verstandelijke beperking

  • Voor mensen met een verstandelijke beperking  kan het moeilijk zijn om hun gevoelens te uiten en hun emoties duidelijk te maken. Dit kan erg frustrerend zijn en veel gedrag wat als negatief wordt bestempeld komt vaak  hieruit voort. Door hun gedrag laten ze dan zien hoe ze in hun vel zitten. Ook kunnen deze mensen apathisch gedrag vertonen. Ze zijn dan in zichzelf gekeerd en moeilijk te bereiken voor de mensen om hen heen.
  • Bloesems kunnen helpen om hun gevoelens en emoties te reguleren. Er zijn bloesems die er voor zorgen dat men zich minder gespannen en explosief voelt van binnen. Ook zijn er bloesems die depressieve gevoelens opheffen en er voor zorgen dat men zich meer richt op de wereld om hen heen. Daardoor voelen ze zich vaak minder eenzaam.
  • Consult
    Ik kom bij de mensen thuis of in de zorginstelling om het consult ter plaatste te geven. Ik voer een gesprek met de desbetreffende persoon als dit mogelijk is. Daarnaast heb ik een gesprek met personeel en/of familie om het beeld compleet te krijgen.
  • Eigen ervaring
    Zelf heb ik twee jaar mensen met een verstandelijke beperking begeleid. Zo heb ik individuele spelbegeleiding gegeven aan mensen in de zogeheten bedlegerige paviljoens. Verder heb ik op twee begeleidingsgroepen gewerkt.