Genezing volgens de wetten van de Homeopathie

Constance Hering ( 1800-1880)  was een leerling van Hahnemann. Hij stelde de volgorde van klachtenverschuiving bij genezing van chronische aandoeningen vast.

De wet van Hering luidt:

  • Pijnen verbeteren, bij homeopathische genezing, van boven naar beneden en van voor naar achter. Huidaandoeningen worden van het hoofd naar de tenen toe behandeld.
  • Ziekten verbeteren, bij homeopathische genezing, van binnen naar buiten: Eerst astma en dan eczeem. Eerst longen dan huid.
  • Belangrijkste organen krijgen het eerst verlichting. Van vitale lichaamsdelen naar minder vitale lichaamsdelen; dus hersens, hart, lever, longen, nieren, spieren en dan pas de huid.
  • Ziekten genezen in omgekeerde volgorde van hun ontstaan: oude klachten kunnen dus weer terugkomen. Dit heet symptoomverschuiving.
  • Van psychische klachten via emotionele klachten naar lichamelijke klachten.

Wanneer is het homeopathische middel juist gekozen?
Vanaf de toediening treedt voortdurend verbetering in.
Na een kortdurende verergering, treedt blijvende verbetering in.
De patiënt voelt zich beter, hoewel de klachten nog bestaan.
De patiënt verbetert, hoewel de ‘oude’ symptomen weer (even) optreden.

Wanneer is het homeopathische middel niet juist gekozen?
Verergering van de symptomen duurt langer dan drie dagen.
Patiënt verbetert kortdurend, waarna de situatie weer verergert.
Patiënt verbetert maar gaat na enige tijd nieuwe (geneesmiddel-) symptomen vertonen: het gekozen middel was dan wel juist maar werd in een verkeerde sterkte ( potentie) gegeven en / of te lang doorgebruikt.

Bijwerkingen
Homeopathische geneesmiddelen hebben vrijwel geen bijwerkingen en staan bekend als zeer veilig. Bekende mogelijkheden van bijwerking zullen door de fabrikant duidelijk aangegeven worden. Zo geeft een lage potentie van Secale cornutum buikkrampen bij zuigelingen. Arnica montana kan  uitwendig huidreacties geven op open wonden. Hypericum perforatum in lage potenties kan bij zonlicht de huid irriteren. Soms zijn suikerhoudende siropen niet geschikt voor diabetici.

Zwangerschap en borstvoeding
Gedurende de ontwikkelingsfase van de vrucht (16e t/m de 75e dag) dient men geen tot zo weinig mogelijk geneesmiddelen te gebruiken. Heeft u toch homeopathische middelen met specifieke indicatie tijdens de zwangerschap nodig, gebruik dan vooral in de eerste drie maanden de potenties D6 en D12. Dit voorkomt ongewenst reacties bij het ongeboren kind.

Allopathische en homeopathische geneesmiddelen
In het algemeen kunt u ze tezamen laten gebruiken.
Corticosteroïden (bijnierschorshormonen) voor eczeem of astma kunnen de werking van homeopathische geneesmiddelen hinderen. U mag nooit zonder overleg stoppen met de voorgeschreven corticosteroïden!

Contra-indicaties
Contra-indicaties worden in de bijsluiter of op de verpakking vermeld. De aangegeven contra-indicaties komen voort uit klinische waarnemingen en literatuuronderzoek.

Houdbaarheid en bewaren
De houdbaarheid van de middelen staat op de verpakking vermeld. De enkelvoudige middelen zijn meestal 7 jaar houdbaar. Complexmiddelen 3 of 5 jaar. De verpakking altijd donker, koel en gesloten bewaren.