Consult (Dementerende) ouderen

  • Als een persoon in een dementerende toestand verkeert dan kan dat gevoelens van angst geven omdat de persoon vaak gedesoriënteerd is. Dit geeft onrust en slapeloosheid. Bloesems kunnen ingezet worden om in deze toestand rust en kalmte te geven. Ook kan de angst door middel van bloesems minder worden.
  • Ouderen verkeren in de fase van terugkijken op het leven. Soms is dit moeilijk als er ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er zijn bloesems die helpen om dergelijke gebeurtenissen een plek te geven en te verwerken. Verder helpen deze bloesems om in het nu te blijven en om de realiteit van nu beter aan te kunnen.
  • Consult
    Ik kom bij de mensen thuis of in de zorginstelling om het consult ter plaatse te geven. Ik heb een gesprek met de oudere en vul dit aan met een gesprek met personeel en/of familie om zo een volledig beeld te krijgen. Is de oudere in staat om de vragenlijst in te vullen dan wordt deze meegenomen.