Edward Bach

 • Edward Bach leefde van 1886 tot 1936 in Engeland en was arts en een bekend patholoog, immunoloog en bacterioloog. Voor hem was ziekte een gevolg van disharmonie tussen lichaam en ziel. De ziektesymptomen waren voor hem de uitdrukking naar buiten, de lichamelijke manifestatie, van negatieve stemmingen. Zijn stelling luidde: Behandel de mens in plaats van de ziekte. Als oorzaak van ziekte  veronderstelde hij negatieve stemmingen als  zorgen, angst, onzekerheid boosheid, ongeduld, verdriet etc. Op grond hiervan ging hij op zoek naar mentale geneesmiddelen die de oorzaken van ziekte moesten bestrijden. Edward Bach had een hechte band met de natuur en was er uiterst gevoelig voor. Op zoek naar zijn geneesmiddelen ging hij de natuur in, plukte een blad van een plant en legde het op zijn tong. Dankzij zijn buitengewone gevoeligheid kon hij de uitwerking van zo’n plant op lichaam en psyche  van de mens voelen. Op die manier vond hij planten die hem geschikt leken voor de behandeling van negatieve stemmingen. Hij gebruikte de bloesems van wilde planten maar ook die van in het wild groeiende struiken, heesters en bomen.
  De bereiding van zijn geneesmiddelen gebeurt op twee manieren:
 • De Zonnemethode
  Bij de zonnemethode worden de bloesems op een mooie warme zomerdag bij fel zonlicht geplukt. Ze worden in een glazen schaal met vers bronwater gedaan. De bloesems hoeven alleen de oppervlakte van het water te bedekken. De schaal wordt vervolgens twee tot vier uur in de zon gezet.  De zon brengt volgens Edward Bach, de trillingen van de bloesems over in het water, dat hierdoor met energie wordt geladen. Vervolgens worden de bloesems uit het water gehaald en de oplossing wordt met een gelijke hoeveelheid alcohol vermengd, ter wille van de houdbaarheid. De verkregen vloeistof wordt in een fles gegoten en als voorraadfles (Engels:stockbottle) bewaard.
 • Kookmethode
  Omdat niet alle bloesems, struiken, heesters en bomen bloeien in een seizoen waarin ook de zon veel schijnt, gebruikt men de kookmethode. De bloesems, respectievelijk knoppen, worden geplukt als bij de zonnemethode, vervolgens gekookt waarna het extract meermalen wordt gefilterd en met een gelijke hoeveelheid alcohol vermengd om de substantie houdbaar te maken.
 • 38 Emotionele gemoedstoestanden
  Edward Bach ging ervan uit dat achtendertig ’deugden’ als verbinding dienen tussen persoonlijkheid en het hogere zelf. Het begrip ‘hoger zelf’ is in de esoterische leerstellingen binnen elke cultuur en religie bekend en stelt een hogere instantie in onszelf voor. ( ik noem dit zelf mijn goddelijke kern). Lijden ontstaat volgens deze leerstellingen wanneer de mens niet in harmonie met zijn hoger zelf handelt. Daarbij worden volgens Bach deugden veranderd in negatieve zielsconcepten of negatieve gemoedstoestanden. De Bach bloesems herstellen door hun trillingen het contact met het hoger zelf en helpen de betrokken deugd of positieve gemoedtoestand verder te ontwikkelen. Deze negatieve ziels- of gemoedstoestanden worden niet als symptomen bestreden, want daardoor zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden door de hogere energietrilling als het ware overstroomd, waardoor ze, zoals Edward Bach het noemt, ‘wegsmelten als sneeuw voor de zon’. De achtendertig Bach bloesems komen van planten van een ’hogere orde’ zoals hij ze noemt. Elk van die planten belichaamt een bepaald zielsconcept en herstelt als een soort katalysator telkens het geblokkeerde contact tussen ziel en persoonlijkheid. Edward Bach heeft deze negatieve zielconcepten- of gemoedstoestanden in zeven groepen ingedeeld:
 • angst
 • onzekerheid
 • onvoldoende interesse in het hier en nu
 • eenzaamheid
 • overgevoeligheid
 • moedeloosheid en wanhoop
 • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen