Dietmar Krämer

 • Dietmar Krämer
  De in 1957 geboren Dietmar Krämer ontdekte als jongen van vijftien jaar zijn paranormale begaafdheid of sensitiviteit. Zijn gevoel van verbondenheid met de natuur en zijn verlangen om anderen te helpen gaven hem de aanzet om natuurgeneeskunde te gaan studeren. Hij heeft vooral veel systematisch onderzoek op het gebied van natuurgeneeskunde verricht. Sinds 1983 heeft hij een eigen natuurgeneeskundige praktijk. Van 1984 tot 1989 werkte hij als docent aan opleidingsinstituten van natuurgeneeskunde in Würzburg en Frankfurt. Dr. Edward Bach heeft zijn werk niet kunnen  uitbouwen en verfijnen. Dietmar Krämer is hiermee begonnen en doet dit nog steeds.
 • Uitwendige en inwendige bloesem
  Uitwendige bloesems omvatten de negatieve zielconcepten of negatieve emotionele gemoedstoestanden  die als gevolg van uitwendige invloeden of als reactie op uitwendige invloeden zijn ontstaan. Behandeling van de uitwendige bloesems heeft prioriteit. Als men voortdurend overhoop ligt met de omgeving dan komt men niet toe en het aanpakken van de diepere zielconflicten.  Behandelingen van diepere zielproblemen is pas mogelijk nadat uitwendige invloeden zijn overwonnen en weer normaal verwerkt kunnen worden.
  Inwendige bloesems zijn ingedeeld in twaalf groepen.
  Binnen een groep is een communicatiebloesem, een compensatiebloesem en een decompensatiebloesem.
  Communicatiebloesems
  De communicatiebloesems zijn de eerste twaalf remedies die Dr. Bach ontdekt heeft. Deze bloesems beantwoorden aan onze meest zuivere aard. Ze symboliseren de manier waarop we met onze omgeving communiceren. Is de communicatie met onze hogere zelf  geblokkeerd, dan ontstaat er ook een stoornis in de communicatie met de omgeving.
  Compensatiebloesems
  Wanneer de les van de communicatiebloesems niet wordt geleerd, dan proberen we deze zwakheid te compenseren. Dit is een kunstmatige toestand die op den duur niet gehandhaafd kan worden.
  Decompensatiebloesems
  Decompensatietoestanden zijn psychologische eindsituaties. Men ondergaat ze als een donker gat, waarin men op een zeker moment in is gevallen en waar men op eigen kracht niet meer uitkomt. Decompensatiebloesems blokkeren een therapie. Deze zielconcepten te herkennen en te behandelen, heeft in combinatie met de uitwendige bloesemmiddelen absolute prioriteit. Het eerste doel van de therapie is om deze decompensatietoestanden op te heffen, pas daarna is het bewustzijn in staat om dieper liggende zielconcepten onder handen te nemen.
 • Sporen
  De twaalf groepen inwendig bloesems worden aangeduid als sporen. Psychische problemen lopen als spoorrails van de communicatietoestand via de compensatietoestand naar de decompensatietoestand.
 • Bloesems en huidzones
  Het doel van Dr. Bach was om de geestelijke oorzaken uit de weg te ruimen om daarmee de lichamelijke gevolgen ervan weg te nemen. Om dat de bereiken paste hij zijn remedies niet alleen inwendig toe, maar ook uitwendig in de vorm van kompressen op de zieke plek of zalven voor inwrijven. Dietmar Krämer is hiermee doorgegaan en heeft ontdekt dat bij elke Bach bloesem zones op de huid horen, te vergelijken met de voetreflexzones. Hij heeft het lichaam verdeeld in 243 huidzones, die elk corresponderen met een remedie. Meerdere huidzones kunnen bij één remedie horen. Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op, vaak samengaand met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op de manier kunnen we, zuiver op grond van de plaats op de huid, bloesemdiagnoses stellen. Door rechtstreekse toepassing van de desbetreffende bloesem in verdunde vorm op de ontregelde zones, kunnen we het effect van de bloesem aanzienlijk vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen de negatieve stemmingen zich sneller, maar ook lichamelijke klachten kunnen verdwijnen na het leggen van bloesems op de huid.
 • Bloesems en meridianen
  Tussen de Bach bloesemsporen en de accupunctuurmeridianen bestaat een direct verband. Dietmar Krämer ontdekte dat de Bach bloesemsporen en de meridianen  voort komen uit hetzelfde principe, maar functioneren op twee verschillende trillingsniveaus. Dit gegeven levert nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden op. Zo kunnen we uit het verloop van de meridianen afleiden welke bloesemsporen we nodig hebben. De Chinese meridianenklok kan gebruikt worden om klachten aan te duiden die telkens op een bepaald tijdstip optreden, daaraan gekoppeld zijn Bach bloesems.
 • Bloesems en maanlijnen
  Dietmar Krämer ontdekte maanlijnen. Deze lijnen zijn zo genoemd vanwege hun invloed op het onbewuste, dat in de astrologie is geassocieerd met de maan. De punten op de maanlijnen vormen de poorten tussen het niveau van de emoties en ons energiestelsel. Ze geven energie in twee richtingen door; emotionele stoornissen oefenen via deze punten invloed uit op het meridianen stelsel en als ze worden gestimuleerd kunnen emotionele klachten worden verlicht of verholpen.
 • Bloesems en chakra’s
  Gebleken is dat de chakra’s de controlecyclus van de energie in de meridianen aanstuurt. De eenvoudigste vorm van chakratherapie is een behandeling met Bach bloesemsporencombinaties. Deze therapie is gebaseerd op de onderlinge relaties tussen de sporen, afgeleid uit de regels van de accupunctuurleer, wat is gebaseerd op de Chinese vijf elementenleer. Deze methode is de effectiefste vorm van therapie met Bach bloesems. Dit komt doordat bij inname van een dergelijke bloesemsporencombinatie en de daarbij behorende uitwendige bloesem ook de met deze sporen gekoppelde meridianen en het desbetreffende chakra positief worden beïnvloed. Omdat dit effect zo diep ingrijpt, mag de methode uitsluitend bij acute aandoeningen worden toegepast.
 • Bloesems en kleuren, klanken, stenen, etherische oliën .
  De door Dr. Bach beschreven achtendertig negatieve zielconcepten of negatieve emotionele gemoedstoestanden, gelden ook voor andere niveaus van therapeutische werkzaamheid. Na veel onderzoek ontdekte Dietmar Krämer dat er achtendertig edelstenen op mentaal niveau werken en achtendertig etherische oliën op emotioneel niveau. Accupunctuurpunten in een meridiaan en punten op de  maanlijn reageren op kleuren- en  in een bepaalde resonantie. De resonantiekleuren  van de meridianen en maanlijnen gelden ook voor de bloesemsporen. Dit betekent  dat een voorkeur  voor of afkeer van een  bepaalde kleur ook een indicatie is voor het in aanmerking komende Bach bloesemspoor die een kleur heeft wat overeenkomt met de desbetreffende meridiaan. Zo kunnen we acupunctuurpunten met de resonantiekleur van de desbetreffende meridiaan bestralen. Er is kleurbestraling van de maanlijnen mogelijk. Men kan kleurwater maken en dit meerdere malen daags drinken. Kortom er zijn vele mogelijkheden. Wat de klanken aangaat;  Dietmar Krämer  heeft tonen ontdekt die zijn gekoppeld aan een bloesemspoor en de desbetreffende meridiaan. De eenvoudigste vorm van klanktherapie in het zingen van de feitelijke resonantietoon. Deze kan worden afgeleid uit het dringendst noodzakelijke Bach bloesemspoor, respectievelijk de sterkst gestoorde accupunctuurmeridiaan. De eigenlijke kracht van klanktherapie komt tot uiting in de behandeling via de chakra’s waardoor het mogelijk is blokkades op het fijnstoffelijke niveau op te heffen.